Dick Rietveld overleden / Dick Rietveld died

In Memoriam Dick Rietveld

Mijn beste vriend en collega Dick Rietveld (58) is op zaterdag 8 november 2014 gestorven aan de gevolgen van een zware hersenbloeding.

35 jaar lang heb ik naast Dick mogen staan op een paar duizend bühnes over de hele wereld. Het is me altijd een groot genoegen geweest om met deze fantastische zanger en dit buitengewoon aimabel mens gemusiceerd te mogen hebben. We hebben gelachen en gehuild! Dick was Mister Deep River Quartet, hét gezicht van de band, en op straat werd vooral híj herkend. Toch waren sterallures Dick totaal vreemd, hij wilde juist niet op de voorgrond treden. “Laat mij maar een beetje neuriën”, zei hij altijd -  maar zijn indrukwekkende gestalte en prachtige stem deden hun werk vanzelf.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen van wie hij innig veel hield.

We blijven verdwaasd achter en zullen het moeten doen met de herinneringen aan deze prachtkerel, die wij verschrikkelijk zullen missen.

Sy Finck, The Deep River Quartet

In Memory of Dick Rietveld

My best friend and colleague, Dick Rietveld, suffered a massive cerebral haemorrhage and died on Saturday, November 8, 2014 at the age of 58.

It has been a great honour and pleasure joining this extraordinarily amiable gentleman and great singer on thousands of stages all over the world for 35 years. We laughed together and we cried together. Dick was Mr. Deep River Quartet, it was Dick who people recognized in the streets. Though very modest – ‘let me do the humming’, he used to say - it was his impressive stature and wonderful voice that made him an absolute star anyhow.

Our thoughts go out to his wife and children whom he loved dearly.

We all are devastated by this terrible news; we will have to make do with the memories of this great man, who we will miss dearly.

Sy Finck, The Deep River Quartet

Henk van Gelder in de NRC van 15 november: